Vstupné a výstupné zariadenia počítača

Vstupné zariadenia sú tie zariadenia, ktorými do počítača vstupujú informácie. Tieto informácie sú buď vo forme dát ( súbory, adresáre ... ) , vo forme zvuku, obrazu alebo videa. Výstupne zariadenia slúžia práve naopak na zobrazovanie, prehrávanie alebo tlač týchto údajov.

 

Vstupné zariadenia

 

Myš

Myš patrí medzi vstupné zariadenia počítača. Ide o nástroj pre rýchle ovládanie počítačových programov. Pomocou nej dokážeme v počítačoch s grafickými operačnými systémami pohodlne ovládať aplikačný softvér. Počítačová myš je spravidla malý predmet, ktorý sa vojde do dlane a je voľne položený na podložke. V dolnej časti myši je zariadenie, ktoré detekuje pohyb myši vzhľadom k vodorovnej podložke a následne tento pohyb prenáša na obrazovku počítača. Myš dostala svoje meno, pretože staršie modely s káblom vedúcim k počítaču pripomínali tohto hlodavca.

Pripojenie myši k počítaču je riešené buď káblom, dnes najmä prostredníctvom USB, alebo bezdrôtovo, dnes najmä prostredníctvom bluetooth.

Podľa zariadenia na detekciu pohybu rozdeľujeme myši na mechanicko-optickú, optickú, alebo ultrazvukovú.

MEdzi iné polohovacia zariadenia patri napríklad tracball (obrátená myš na niektorých notebookoch), tablet (plocha, na ktorú sa dá špeciálnym perom kresliť), alebo touchscreen (vstupno-výstupné zariadenie, dotyková obrazovka).

Klávesnica

Klávesnica je najbežnejším vstupným zariadením počítača. Počítačová klávesnica je odvodená od klávesnice písacieho stroja. Je určená na vkladanie znakov a ovládanie počítača. Klávesnice majú bežne na jednotlivých klávesách vytlačené alebo vyryté znaky alebo funkcie, ktoré reprezentujú. Vo väčšine prípadov stlačenie jednotlivej klávesy korešponduje s vypísaním jedného znaku. Na vytvorenie niektorých symbolov (resp. znakov) je potrebné stlačiť niekoľko kláves naraz, prípadne v určenom poradí. Niektoré klávesy nevypisujú žiadne znaky, namiesto toho ovplyvňujú beh počítača.

 

Skener

Skener je vstupné zariadenie počítača určené na digitalizáciu dokumentov, obrázkov, fotografií alebo iných predlôh obsahujúcich grafické alebo textové informácie. Skener je teda elektromechanické (elektronické) zariadenie premieňajúce obrazové (reálne) body do digitálnej formy čiže počítačom spracovateľných dát.

Skener sníma obraz spravidla po jednotlivých bodoch, ak chceme nasnímať text, musíme použiť špeciálne programy na rozpoznávanie znakov textu, ktoré však nie sú ani v dnešnej dobe dokonalé a text nedokážu rozoznať presne, ak je predloha poškodená.

Dôležitým parametrom pri skenovaní je hodnota dpi, čo znamená dots per inch (bodov na palec). Hovorí o tom, s akou presnosťou a podrobnosťou sa obraz prenesie do bodov v počítači. Čím je hodnota rozlíšenia vyššia, tým je prenesený obraz presnejší, ale aj veľkosť súboru väčšia.

Optické mechaniky

Optická mechanika je príkladom vstupno-výstupného zariadenia. Slúži na čítanie údajov z optických médií rovnako ako aj na ich zápis a uloženie. Z dátového média sa údaje čítajú bezkontaktne, najčastejšie pomocou lasera. Na uchovávanie údajov sa využívajú disky CD, DVD alebo disky s technológiou Blue Ray.

 

USB

USB je skratka pre universal serial bus - jednotnú zbernicu údajov pre rozličné zariadenia pripojené k počítaču. Pôvodne bol USB navrhnutý pre počítače, ale jeho popularita spôsobila, že dnes je tiež bežnou súčasťou video hracích konzol, PDA zariadení, prenosných DVD a média prehrávačov, mobilných telefónov, ale dokonca aj zariadení ako sú televízory, domáce stereo zariadenia, autorádiá či prenosné pamäťové zariadenia.

 

Výstupné zariadenia

Monitor

Monitor je zariadenie slúžiace na zobrazovanie textových a grafických výstupov z činnosti počítača. V súčasnosti sa bežne používajú dva typy monitorov - CRT a LCD monitory.

CRT

Monitor CRT zobrazuje informácie podobne ako televízor. Obrazovka funguje na princípe vychyľovania lúča elektrónov a ich zafarbenia pomocou luminoforu (chemická látka, ktorá premieňa energiu na farbu). K výhodám týchto obrazoviek patrí etše stále ich nižšia cena, presnosť zobrazenia jednotlivých farebných odtieňov a možnosť rôznych orzlíšení obrazu. K nevýhodá patrí veľká hmotnosť a objem monitora ale najmä unikanie žiarenia, ktoré pri dlhodobom pôsobení ohrozuje zrak človeka.

LCD

Monitor LCD je v súčasnosti asi najpoužívanejším typom. Je postavený na báze tekutých kryštálov podobne ako displej digitálnych hodiniek. Informácia určuje farbu jednotlivých bodov monitora. Nevýhodou je, že pri inom rozlíšení sa nám potom môže obraz javiť ako neostrý. Tiež niekdy dôjde k porušeniu jedného bodu a potom stále svieti na obrazovke bodka jednej farby. Táto chyba sa nedá odstrániť.

Tlačiareň

Tlačiareň je výstupné zariadenie, ktoré tlačí text alebo obrázky na papier (v špeciálnych prípadoch aj na iný materiál). Rozlišujeme čiernobiele a farebné tlačiarne. Existuje niekoľko druhov používaných tlačiarní.

Laserová tlačiareň

Pracuje tak, že na otáčajúci sa valec sa nanesie farebný prášok, vytvorí tak obraz a ten sa potom odtlačí na papier. Obraz je kvalitný a stály. Pri farebných tlačiarňach prejde papier celým mechanizmom niekoľko krát a vždy sa na neho odtlačí iná farba. Spravidla sa používajú štyri farebné tonery, ktorých kombináciou možno vytvoriť akúkoľvek. farbu.

Atramentová tlačiareň

Nad papierom "behá" tlačiaca hlava, ktorá veľkou rýchlosťou strieka na papier malé kvapky atramentu. Takáto tlač je veľmi presná a pomerne lacná, atrament však na papieri nemá dobrú trvanlivosť a môže sa rozmazať alebo rozpiť.

Ihličková tlačiareň

V tlačiacej halve má namiesto atramentu radu malých ihličiek, ktoré ťukajú do papiera. Medzi papierom a ihličkami je páska ako na písacom stroji, ktorá na papier odtláča farbu pri každom údere. Takáto tlač je lacná, ale nepresná, navyše sú tlačiarne hlučné. Používajú sa dnes napríklad v registračných pokladniciach alebo automatoch na autobusové lístky.

 

Zdroj: https://www.ondrejszekely.sk/index.php/ifrovanie/hardware/88-vstupne-a-vystupne-zariadenia-poitaa.html