MOTTO

25.04.2012 00:00

Keby to bolo možné, chodil by som do školy ako žiak. A že to neide, chodím do školy ako učiteľ.

Peter Jilemnický

—————

Späť